Realizacje

Dolne zródło energii - kolektor płaski

Dolne zródło energii - sondy pionowe

Studnie i szafki zbiorcze dolnego źródła

Dolne zródło energii - sondy pionowe (podczas pracy i po zakończeniu 1)

Dolne zródło energii - sondy pionowe (podczas pracy i po zakończeniu 2)

Dolne zródło energii - sondy pionowe (podczas pracy i po zakończeniu 3)

Instalacje grzewcze podłogowe

Pompy ciepła gruntowe w budynkach jednorodzinnych

Pompy ciepła gruntowe w budynkach użyteczności publicznej

Pompy ciepła powietrzne w budynkach jednorodzinnych

Pompy ciepła powietrzne w budynkach użyteczności publicznej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wentylacja - rekuperacja

Scroll to Top