Wiercenie sondy dolne źródło ciepła

Poniżej prezentujemy rozwiązania czerpania źródła energii wykorzystywanej w pompach ciepła.

Pionowy wymiennik gruntowy

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w głębszych warstwach gruntu (ew. podłożu skalnym). Energia ta służy następnie do ogrzewania budynku i wody użytkowej. Popularne rozwiązania w przypadku działek o małej powierzchni.Rury znajdują się w jednym lub kilku otworach w gruncie, o głębokości do 100 m.

Zalety:

 • Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
 • Otwory w gruncie mają stałą temperaturę w ciągu roku
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)/li>
 • Możliwość zwiększenia wydajności

Poziomy wymiennik gruntowy

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, poprzez ułożoną w nim wężownicę. Wężownica jest układana na głębokości 1,5 m – 2 m pod powierzchnią działki. Rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani stosowanych pozwoleń.

Zalety:

 • Możliwość wykorzystania powierzchni dużej działki
 • Niższy koszt wykonania dolnego źródła
 • Efektywniejsze wykorzystanie ciepła zakumulowanego ostatniego lata
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)

Poziomy wymiennik i wody powierzchniowe

Pompa ciepła wykorzystuje energię wód gruntowych, do których uzyskujemy dostęp przez odwierty lub studnie. Pobierana woda gruntowa przetłaczana jest przez pompę ciepła i z powrotem odprowadzana jest pod ziemię. W odpowiednim wymienniku pompy następuje odzysk ciepła z przetłaczanej wody.

Zalety:

 • Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
 • Bardzo efektywny odzysk ciepła bezpośrednio z wody
 • Stabilna temperatura wód gruntowych
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)

Powietrze

W tym przypadku nie trzeba wykonywać odwiertów ani wykopów. Energię pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza, poprzez wymiennik ciepła umieszczony na zewnątrz budynku i współpracujący z pompą ciepła. Efektywnie wykorzystywane są wysokie temperatury powietrza.

Zalety:

 • Niski koszt inwestycyjny
 • Niezależność od powierzchni działki i rodzaju gruntu
 • Łatwość montażu
Scroll to Top