Pompy ciepła

Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła, w których realizowany jest obieg identyczny z obiegiem chłodniczym (obieg taki zachodzi np. w lodówce domowej lub zamrażarce) umożliwiają wykorzystanie ciepła o niskiej temperaturze (praktycznie bezużytecznego) do wytwarzania ciepła o wyższej temperaturze, które można wykorzystać do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Podstawowe zadanie pompy ciepła to transport ciepła ze źródła dolnego (o niższej temperaturze) do źródła górnego (o temperaturze wyższej) z wykorzystaniem energii elektrycznej (napędowej). Warto przy tym podkreślić iż energia elektryczna do tego celu jest wykorzystywana niezwykle efektywnie.Pompy ciepła, w których realizowany jest obieg identyczny z obiegiem chłodniczym (obieg taki zachodzi np. w lodówce domowej lub zamrażarce) umożliwiają wykorzystanie ciepła o niskiej temperaturze (praktycznie bezużytecznego) do wytwarzania ciepła o wyższej temperaturze, które można wykorzystać do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Podstawowe zadanie pompy ciepła to transport ciepła ze źródła dolnego (o niższej temperaturze) do źródła górnego (o temperaturze wyższej) z wykorzystaniem energii elektrycznej (napędowej). Warto przy tym podkreślić iż energia elektryczna do tego celu jest wykorzystywana niezwykle efektywnie.

Zasada pracy pompy ciepła

Czynnik* obiegu dolnego źródła płynąc w wężownicy odbiera energię cieplną z gruntu, powietrza lub wody. W parowniku pompy podgrzany czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimnemu czynnikowi chłodniczemu** obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy podgrzewa się i odparowuje, stając się gazem.

Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę. Wytworzone w tym procesie ciepło jest przekazywane w skraplaczu do systemu instalacji centralnego ogrzewania budynku. Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.

Podstawą działania pompy ciepła jest wzrost temperatury gazu przy jego sprężaniu i spadek temperatury przy rozprężaniu.

Podobny efekt ogrzewania powstaje przy sprężaniu powietrza w pompce rowerowej. Przykładem chłodzenia wskutek rozprężania jest rozpylenie dezodorantu na rękę.

* Czynnik obiegu dolnego źródła jest cieczą niezamarzającą, np. mieszaniną wody i alkoholu lub glikolu.
** ze względu na ochronę środowiska stosowane są obecnie freony hydrofluorowęglowodorowe (HFC)zamiast niebezpiecznych dla warstwy ozonowej freonów wodorochlorofluorowęglowodorowych (HCFC);czynnik chłodniczy znajduje się w obiegu zamkniętym w pompie ciepła i nie ma kontaktu z otoczeniem.

Mózg pompy ciepła

Sterownik koordynuje i steruje pracą pompy ciepła oraz wpływa na funkcjonowanie systemu grzewczego. Pompa ciepła pracuje z najwyższą precyzja, zapewniając w Twoim domu najlepszy możliwy mikroklimat przy najniższym koszcie. Dodatkowo wykorzystując regulacje temperatury w pomieszczeniach przy pomocy np. termostatów grzejnikowych lub systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym możemy zaoszczędzić do 15% energii w porównaniu z technologią tradycyjną.

Panel sterowania jest niezwykle łatwy w obsłudze. Jednym przyciśnięciem podnosimy lub obniżamy temperaturę.

Serce pompy ciepła

Pompy ciepła wyposażone są w specjalnie dedykowane sprężarki spiralne. Posiadają one mniej części ruchomych niż inne odpowiedniki, co zwiększa ich żywotność i zmniejsza poziom hałasu. Sprężarki spiralne mają także większą efektywność wytwarzania ciepła i podgrzania ciepłej wody użytkowej powyżej 400C. Oznacza to, zatem zwiększenie sprawności i żywotności pomp ciepła, co w efekcie skraca czas zwrotu z inwestycji.

Scroll to Top