Zasada działania

Zasada działania przydomowej (indywidualnej, zbiorczej) oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych.

Etapy montażu

Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym. Drugi etap to biologiczne doczyszczanie ścieków. Można wymienić trzy pod podstawowe technologie doczyszczania ścieków:

 • drenaż rozsączający,
 • złoże filtracyjne,
 • złoże biologiczne.

Powyższe technologie znajdują zastosowanie w produkcji wielu urządzeń do oczyszczania ścieków z których korzystamy podczas projektowania oferowanych przez nas oczyszczalni.

Co zyskujesz?

Korzyści wynikające z zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • minimalne koszty eksploatacji,
 • oczyszczone ścieki mogą być legalnie odprowadzane do odbiornika wodnego lub bezpośrednio do gruntu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • oczyszczalnie w większości przypadków nie pobierają energii z zewnątrz,
 • system oczyszczania jest trwały, prosty w wykonaniu i eksploatacji oraz niezawodny,
 • praca oczyszczalni przebiega przy znikomej ingerencji użytkownika, wysoki stopień oczyszczenia ścieków.

przy o sciek1

Wspomożemy Twoje inwestycje?

Proponowane przez nas oczyszczalnie posiadają różne konfiguracje. Wielkość i rodzaj urządzeń określamy dla każdego budynku indywidualnie. Przy podłączeniu do oczyszczalni dwu lub więcej budynków, koszty te mogą być mniejsze nawet o 30% dla jednego budynku.

Istnieje możliwość uzyskania wyjątkowo korzystnego kredytu na budowę oczyszczalni w Banku Ochrony Środowiska. Koszty całkowite inwestycji obejmują następujące etapy realizacji:

 • wykonanie projektu (wraz z uzgodnieniami),
 • załatwienie spraw formalno-prawnych (decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę),
 • budowę oczyszczalni

Oferta realizacji

 • opracowywanie projektów oczyszczalni,
 • załatwienie spraw formalno-prawnych (decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę),
 • przeróbki istniejących osadników i przystosowanie ich do potrzeb oczyszczalni, budowa oczyszczalni,
 • wykonanie wszystkich niezbędnych urządzeń potrzebnych do zamontowania oczyszczalni,
 • nadzór nad realizacją budowy oczyszczalni w przypadku własnego wykonawstwa,
 • gwarancja na wykonaną usługę.