Dojazd do Klienta

Opłata „dojazd do Klienta” składa się z dwóch części.

Część pierwsza
to tzw. „kilometrówka”= 1,40 zł netto + VAT
Opłata za dojazd do klienta liczona jest za przejazd faktycznie pokonanych kilometrów wg. wskazań licznika kilometrów samochodu, z siedziby CPC Ciepłodom do Klienta i z powrotem do siedziby CPC Ciepłodom , pomnożonych przez stawkę opłaty wskazaną wyżej.
Minimalna opłata = 50 zł netto.
Jeżeli korzystamy z dróg płatnych, należy doliczyć opłaty za te drogi.

Część druga,
to ryczałtowe wynagrodzenie serwisanta w tracie czasu dojazdu – jadąc samochodem w czasie pracy do pracy u Klienta jest w pracy i oczekuje zapłaty.
Wynagrodzenie „w drodze” liczone jest jako 50% stawki za r/h usług serwisowych.

Do uproszczonej oceny / wyceny tego zakresu służy nam mapa Google : https://goo.gl/maps/YbgovKChCu92
przy czym w zależności od warunków drogowych, pory roku itp. nie zawsze wybieramy drogę „najkrótszą”.

Obsługa serwisowa TYP-A

Czynności serwisowe instalacji wykonanych przez CPC Ciepłodom – nie podlegające gwarancji.

Stawka za każda rozpoczętą godzinę pracy serwisanta = 130 zł netto + 23% VAT

  • początek pracy : godzina, o kótrej serwisant dojechał do miejsca serwisu wskazanego przez Klienta,
  • zakończenie pracy : godzina, o której serwisant odjechał z miejsca wskazanego przez Klienta.

Czynności wykonane w dni : sobota, niedziela i ustawowo wolne od pracy : stawka podstawowa x 2.                                                                                                                                    Czynności wykonywane w godzinach od 18.00 do 8.00 – stawka podstawowa x 2.                                                                                                                                                                              W przypadku realizacji zlecenia w dni wolne od pracy w godzinach „nocnych”, należy dodać również tę stawkę.

Do ceny usługi należy doliczyć wartość zużytych materiałów (do rozliczenia przyjmujemy ceny katalogowe producentów na podstawie oficjalnych cenników obowiązujących w momencie usuwania awarii) i koszty dojazdu 

UWAGA – w zdecydowanej większości przypadków awarie usuwane są w czasie krótszym niż jedna godzina a najczęstszą przyczyną „awarii” są samodzielne zmiany w oprogramowaniu urządzenia bez wcześniejszego zapoznania się Klienta z instrukcją obsługi.

Obsługa serwisowa TYP - B

Czynności serwisowe i montażowe (naprawcze) instalacji nie wykonanych przez CPC Ciepłodom – nie podlegające gwarancji.                                                                                                  Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta = 260 zł netto + 23% VAT

  • początek pracy : godzina, o której pracownik dojechał do miejsca serwisu -wykonania usługi instalacyjnej, wskazanego przez Klienta,
  • zakończenie pracy : godzina, o której serwisant odjechał z miejsca wskazanego przez Klienta.

 Czynności wykonane w dni – sobota, niedziela i ustawowo wolne od pracy : stawka podstawowa x 2.                                                                                                                                         Czynności wykonywane w godzinach od 18.00 do 8.00 – stawka podstawowa x 2.                                                                                                                                                                             W przypadku realizacji zlecenia w dni wolne od pracy w godzinach „nocnych”, należy dodać również tę stawkę.

Do ceny usługi należy doliczyć wartość zużytych materiałów (do rozliczenia przyjmujemy ceny katalogowe producentów na podstawie oficjalnych cenników obowiązujących w momencie usuwania awarii) i koszty dojazdu 

UWAGA – w zdecydowanej większości wypadków awarie usuwane są w czasie krótszym niż jedna godzina a najczęstszą przyczyną „awarii” są samodzielne zmiany w oprogramowaniu urządzenia bez wcześniejszego zapoznania się Klienta z instrukcją obsługi.