Kolektory słoneczne

Rosnące ceny paliw oraz świadomość ekologiczna społeczeństwa powodują dynamiczny wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. W ogólnym bilansie energetycznym budynku zapotrzebowanie energii na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody stanowią zdecydowaną większość.

Systemy solarne - BIWAR

Przy tak wysokich cenach szczególnie oleju opałowego i gazu koszty na cele grzewcze w dużym stopniu obciążają budżet gospodarstw domowych, spółdzielni, szpitali, szkół itp. Skutecznym sposobem zminimalizowania tych wydatków jest zastąpienie tradycyjnych źródeł ciepła nowymi, ekologicznymi, pozyskującymi tanią energię urządzeniami. Do takich rozwiązań, gwarantujących niskie koszty eksploatacji, zaliczamy kolektory słoneczne, które czerpią energię bezpośrednio z otoczenia. Praca tych systemów nie powoduje degradacji środowiska naturalnego.

Kolektory słoneczne Biwar w Ciepłodom thumb
Solary Biwar instalacja - Ciepłodom thumb

Zalety

W odpowiedzi na duże zainteresowanie klientów ekologicznymi i tanimi w eksploatacji źródłami energii, firma NIBE-BIAWAR wzbogaciła ofertę handlową o zestawy solarne z kolektorami próżniowymi Solaris i Hevelius oraz z kolektorami płaskimi Sirius i Sirius Plus. Przygotowane pakiety są skomponowane do instalacji ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych. Istnieje możliwość dowolnej rozbudowy instalacji w zależności od indywidualnych potrzeb. Zestaw ma zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych obiektach.

Główne elementy zestawu solarnego to:

 • kolektory słoneczne,
 • zasobnik solarny,
 • grupa pompowa,
 • regulator solarny.

Systemy solarne Solaris

W zestawie SOLARIS oferujemy próżniowe kolektory słoneczne nowej generacji, posiadające wiele przewag nad powszechnie stosowanymi kolektorami płaskimi. Przewaga ta wynika z budowy i zasady działania. Do budowy panelu zastosowano próżniowe rury szklane. Ich budowa opiera się na wynalazku termosu Jamesa Dewara. Próżnia między ściankami rur gwarantuje doskonałą izolacyjność w każdych warunkach pogodowych, a także niskie straty ciepła, dzięki czemu oferowane kolektory umożliwiają uzysk energii również w okresie zimowym. Szczelność rur zapewnia długą żywotność panelu. Rury odporne są na różne warunki klimatyczne i gradobicie, ponieważ wykonane są ze szkła hartowanego. Ciepło odbierane jest przez system rurek miedzianych umieszczonych w wymienionych rurkach wewnętrznych, w których, jako czynnik przekazywany do zewnętrznego zbiornika, krąży glikol.

Sprawność kolektorów próżniowych jest znacznie wyższa niż płaskich, szczególnie w okresach ujemnych temperatur na zewnątrz. Ponadto kolektory próżniowe, dzięki specjalnej konstrukcji absorbera, pozyskują energię również z promieniowania rozproszonego, co pozwala na uzyskanie wyższej sprawności w okresach częściowego lub całkowitego zachmurzenia. Ogólna sprawność kolektorów słonecznych SOLARIS jest najwyższa wówczas, gdy promienie słoneczne padają prostopadle do powierzchni kolektora. Budowa rurowa sprawia, że padające promienie słoneczne zawsze obejmują tą samą powierzchnię, niezależnie od usytuowania słońca.

Systemy solarne Solaris thumb

Zalety

olektor przystosowany jest do pracy całorocznej w układzie zamkniętym przy ciśnieniu pracy 0,6MPa współpracując z układem instalacji solarnej wyposażonej m.in.: w zasobnik lub wymiennik, pompę obiegową, sterownik z czujnikami temperatury i armaturę. Konstrukcja kolektora SOLARIS umożliwia zabudowę na dachach skośnych, płaskich, fasadach oraz na konstrukcjach wolnostojących.

Do uzyskania ciepłej wody proponowane jest stosowanie wymienników z dwiema wężownicami MEGA Solar 220, 300, 400 litrów. Specjalna konstrukcja wężownic zapewnia szybkie i równomierne ogrzewanie wody w całej objętości zbiornika, co uniemożliwia rozwój bakterii z rodzaju Legionella. Wbudowane osłony czujników pozwalają na połączenie z automatyką sterującą. Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne emalią ceramiczną DIRECT PLUS oraz dwiema anodami magnezowymi potwierdzone jest pięcioletnią gwarancją na zbiornik. W każdym zbiorniku istnieje możliwość zamontowania elektrycznego modułu grzewczego.

Kolektory próżniowe HEVELIUS

Kolektory próżniowe HEVELIUS to wysoko zaawansowany, szczytowy produkt techniki solarnej. Składają się one z dwuściennych rur szklanych z zawartą pomiędzy ściankami próżnią. Taka budowa rur kolektora eliminuje straty ciepła przez ściankę zewnętrzną rur, co gwarantuje najlepszą izolacyjność w każdych warunkach pogodowych. Istotną właściwością szklanych rur kolektorów HEVELIUS jest szczelność szkła, którym „oblana jest próżnia", dzięki czemu rurki charakteryzują się długą żywotnością.

Kolektory próżniowe Hevelius w Ciepłodom thumb
Hevelius SCM Ciepłodom thumb

Zalety

Ale to jeszcze nie wszystko. Wyróżniającą cechą kolektorów HEVELIUS jest zastosowanie technologii Heat-Pipe (rurki ciepła). Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych technologii solarnych na świecie.

Kolektory HEVELIUS oferowane są w dwóch wersjach:

 • HEVELIUS SCM-20 58/1800 - zbudowany z 20 rur próżniowych o długości 1800 mm,
 • HEVELIUS SCM-30 58/1800 - zbudowany z 30 rur próżniowych o długości 1800 mm.

Oba rodzaje kolektorów HEVELIUS mogą być łączone metodą tradycyjną, przy użyciu elastycznych złączek Inox oraz złączek Conex SCM, w złożone układy kolektorowe. Ze względu na dużą powierzchnię czynną absorbera (2,57 m2 dla kolektorów HEVELIUS SCM-20 i 3,84 m2 dla kolektorów HEVELIUS SCM-30) oraz niskie opory przepływu, kolektory te przewidziane są przede wszystkim do zastosowań w większych obiektach inwestycyjnych (hotele, pensjonaty i in.).

Kolektory płaskie SIRIUS i SIRIUS PLUS

Kolektory płaskie to sprawdzony, od lat cieszący się popularnością i uznaniem klientów sposób na pozyskanie energii słonecznej oraz jej wykorzystanie do przygotowania c.w.u. lub ogrzania wody w basenie.

Wysoka sprawność kolektorów SIRIUS gwarantuje 100% pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę w okresie letnim. Korzystna relacja ceny do jakości powoduje, że inwestycja zwraca się w stosunkowo krótkim czasie. Z tego względu kolektory płaskie polecane są szczególnie do dużych obiektów inwestycyjnych.

Zastosowanie tafli hartowanego pryzmatycznego szkła jako przykrycia kolektora zwiększa ilość promieni słonecznych docierających do absorbera. Harfowa budowa umożliwia montaż kolektorów zarówno w pionie jak i w poziomie, ułatwia również odpowietrzenie instalacji, co ma istotne znaczenie nie tylko w momencie pierwszego uruchomienia, ale także późniejszej eksploatacji i konserwacji układu.

Kolektory płaskie oferowane są w dwóch wersjach:

 • SIRIUS - gdzie absorberem są odcinki blachy miedzianej pokrytej specjalną, czarną powłoką lakierniczą. Płaskie kolektory SIRIUS znajdują zastosowanie w układach wspomagających przygotowanie c.w.u. oraz do ogrzania wody w basenach kąpielowych. Stosowane mogą też być w zakładach przemysłowych do wstępnego podgrzewu wody na cele technologiczne.
 • SIRIUS PLUS - gdzie absorberem jest jednorodny arkusz blachy miedzianej pokrytej wysokoselektywną powłoką absorpcyjną, która dodatkowo zwiększa wydajność kolektora. Kolektory SIRIUS PLUS należą do nowej generacji kolektorów płaskich. Zastosowana w tych urządzeniach wysoko selektywna powłoka absorpcyjna z jednej strony umożliwia pochłonięcie większej ilości energii słonecznej, z drugiej zaś minimalizuje straty ciepła w wyniku jego emisji do otoczenia.

Wysoką jakość i sprawność kolektorów SIRIUS i SIRIUS PLUS potwierdza prestiżowy certyfikat Solar Keymark, poświadczający ich zgodność z wymaganiami norm europejskich EN 12975 i EN 12976, a także 10-letni okres gwarancji udzielanej przez producenta.

Kolektory płaskie Sirius thumb
Kolektory płaskie Biwar Sirius thumb
Zestaw SIRIUS/SIRIUS PLUS dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych thumb
Zestaw SIRIUS/SIRIUS PLUS dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych thumb
Zestaw SIRIUS/SIRIUS PLUS dla gospodarstw domowych 5-6 osobowych thumb

Zalety

Zestaw solarny na bazie kolektorów płaskich SIRIUS lub SIRIUS PLUS przeznaczony do wspomagania podgrzewania c.w.u.

Elementy wspólne zestawu:

 • grupa pompowa dwudrogowa
 • regulator solarny
 • solarny zestaw do podłączenia naczynia
 • odpowietrznik solarny
 • czwórnik pod odpowietrznik
 • kapilara na czujnik temperatury

Elementy zestawu dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych:

 • 2 kolektory płaskie SIRIUS / SIRIUS PLUS
 • wymiennik Mega Solar o poj. 220 l, z dwiema wężownicami (przystosowany do współpracy z kotłem c.o.)
 • naczynie przeponowe 18 l

Elementy zestawu dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych:

 • 3 kolektory płaskie SIRIUS / SIRIUS PLUS
 • wymiennik Mega Solar o poj. 300 l, z dwiema wężownicami (przystosowany do współpracy z kotłem c.o.)
 • naczynie przeponowe 24 l

Elementy zestawu dla gospodarstw domowych 5-6 osobowych:

 • 4 kolektory płaskie SIRIUS / SIRIUS PLUS
 • wymiennik Mega Solar o poj. 400 l, z dwiema wężownicami (przystosowany do współpracy z kotłem c.o.)
 • naczynie przeponowe 35 l